Redakcja

Redaktor naczelny:

 • Prof. dr hab. Marek J. Malinowski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Redakcja tematyczna:

 • Dr hab. Edyta Pietrzak (Politechnika Łódzka) – sekretarz
 • Dr Łukasz Zaorski-Sikora (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Redakcja językowa:

 • Dr Ewa Gdak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)  – teksty polskojęzyczne
 • Mgr Marcin Jaźwiec (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – teksty anglojęzyczne

Rada programowa:

 • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Jeff  Holdeman (Indiana University)
 • Prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Tuomo Melasuo (University of Tampere)
 • Prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Pinar Melis Yelsali Parmaksiz (Ankara University)
 • Prof. dr hab. Stanisław Parzymies (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Prof. Elena Shlienkova (Samara State University of Architecture and Civil Engineering)
 • Prof. AHE, dr Makary Stasiak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
 • Prof. Liisa Westman (University of Eastern Finland)
 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa)

Recenzenci spoza redakcji:

 • Prof. UŁ, dr hab. Piotr Bohdziewicz (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. WAT, dr hab. Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Krystyna Leszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. UŁ, dr hab. Dominik Mierzejewski (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Joanna Mysona-Byrska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • Prof. UŁ, dr hab. Marek Ostrowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Stanisław Parzymies (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Prof. KUL, dr hab. Roman Pelczar (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Rothert (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Janusz Świniarski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Prof. UP, dr hab. Ireneusz Marian Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Grażyna Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)