CALL FOR PAPERS

Redakcja Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w przygotowaniu XIII numeru czasopisma, zatytułowanego „Bezpieczeństwo we współczesnym świecie. Istota zjawiska i jego uwarunkowania“
Tekst pisany czcionką 12 pkt. z interlinią 1,5 powinien mieć objętość 12-15 stron, zawierać tytuł i streszczenie po polsku i angielsku, bibliografię oraz przypisy na dole strony.
Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji civitashominibus@ahe.lodz.pl do 30 czerwca 2018 r.