CALL FOR PAPERS

Redakcja Rocznika Filozoficzno – Społecznego Civitas Hominibus ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w przygotowaniu XI numeru czasopisma, zatytułowanego "Zderzenie cywilizacji. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne, ideologiczne i kulturowe”

Tekst pisany czcionką 12 pkt. z interlinią 1, 5 powinien mieć objętość 12-15 stron, zawierać tytuł i streszczenie po polsku i angielsku, bibliografię oraz przypisy na dole strony.

Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji civitashominibus@ahe.lodz.pl do 15 kwietnia 2017 r.